15.05 loodusõpetus

Videokohtumine toimub täna 11.00-11.20 (räägin järgmisest nädalast) ja 11.30-12.30 (loodusõpetus): https://8x8.vc/235280611/videotund


  • Täna kontrolli, kas sul on tehtud eesti keele ja matemaatika arvestuslikud tööd.
  • Kas sul on saadetud 13.05 matemaatika tunnitöö või vigade parandus, kui sul e-koolis selline ülesane oli?
  • KOHE pärast videotundi ära unusta teha loodusõpetuse tööd.


Täna enne videotundi: 
  • Ava veebitahvlilt oma nime alt enda tööleht: https://padlet.com/kristiina8847/hotusu7ya5fqbbt8
  • Tee viimased märkmed vaatlustabelisse.
  • Vasta sellel samal töölehel  küsimustele. Lisasin küsimused sinu töölehe lõppu.
  • Lisa Padletti oma nime alla pilt vaatlusest. Kui tegid pilte erinevatel päevadel, siis võid lisada mitu pilti. Iga pildi pead lisama eraldi postitusena enda nime alla. Selleks vajuta + märki.
  • Ole valmis vaatlusest lühidalt teistele rääkima. Nendega, kes täna ei osale, palun mulle teada anda aeg, mil vastad järele. Lepime sinuga eraldi tunni kokku.
Neile, kes jätsid vaatluse tegemata on täna enne videotundi järgnev ülesanne (selle kohta on teade sul ka e-koolis!):  

Mine Padletti: https://padlet.com/kristiina8847/hotusu7ya5fqbbt8 ja leia enda nime alt järeltöö tööleht. Pead vaatama läbi video ja vastama küsimusele. Video ja küsi used leiad sellel töölehelt.

KÕIGILE pärast videotundi: 
Tee ära loodusõpetuse kokkuvõttev töö (täna!): https://www.liveworksheets.com/pe494385or
Kõiki loodusõpetuse materjale võib kasutada (OpiqTaskutark) ja töölehel saad alguses harjutada ja oma vigu kontrollidaEsimese korraga ära saata ma ei soovita Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Päev Tootsi-aegset koolielamust

Saime eheda tunde sellest, milline oli 19.–20. sajandi vahetuse kooliõpilase päev. Läbisime sellised koolitunnid nagu usuõpetus, ilukiri, lu...