Distantsõpe 18.05-22.05 ja õppeaasta lõpetamine

Distantsõpe jätkub 22. maini. Õppeaasta lõppeb 5. juunil. 

Õppeaasta lõpetamine 1. juunil videoruumis (kõik õpilased!)

Sinu ülesanne 18.05-22.05

Akende inventeerimise projekt "Mida aknad räägivad"

Projekti tööjuhend on SIIN

Loe see eelnevalt läbi ja lähemalt tutvustan sulle seda tänases  videotunnis. 

Kõik projekti postitused tuleb teha siia: https://padlet.com/kristiina8847/fkgb8esuqel8vp30

Esimeses postituses on sulle abiks näited, mida ja mis järjekorras postitada.

18.05 kell 10.00 kohtumine videoruumis:  https://8x8.vc/235280611/videotund 
Tutvustan nädala  projekti.

Pärast seda toimuvad järeleaitamise tunnid neile, kel mõni töö MA või T. Vaata e-koolist, kas sina pead järeleaitamise tundi jääma.

19.05 tegele projektiga. Vajadusel saad abiküsimiseks mulle helistada.

20.05 tegele projektiga. Kell 10.00 kohtume videoruumis, et teha projektist vahekokkuvõte.
Pärast seda vajadusel järeleaitamise tunnid neile, kel mõne töölehega abi vaja. Annan eraldi teada, kel  järeleaitamises kindlasti vaja osaleda on. 


21.05 - projekti esitamise tähtaeg. Padletis KÕIK postitused tehtud.

22.05 - projekti esitamine videoruumis. 
Kohtume videoruumis kell 10.00 - 12.00 (vaheajaga). Iga laps esitab oma projekti teistele. 
Kui sa osaleda ei saa, siis järelevastamine on 25.05 hommikul (kellaaeg selgub hiljem).

Kui sul 22.05 KÕIK distantsõppe ülesanded tehtud on, siis ootab sind järgmisel nädalal veel üks väike projekt ja  ja 1.06-5.06 vaba. Vaata hoolega üle oma e-kool ja kontrolli, aks sul on saadetud kõik kodutööd, mis vaja ja kas sul on hinded korras (A).

25.05 kohtume kell videoruumis KÕIGIGA. Täpsema kellaaja annan teada hiljem. Tutvustan viimast projekti, mis sind ees ootab. 
Pärast seda aknaprojektide järelevastamised (kellel vaja). 

Kellel on kõik 29.05-ks järele vastatud, saab samuti viimase nädala õppimisest vabaks.

Viimane videokohtumine ja 4. klassi lõpetamine
Kohtume viimast korda sel õppeaastal 1.06 kell ... (täpsustub), et koos õppeaasta lõpetada.

15.05 loodusõpetus

Videokohtumine toimub täna 11.00-11.20 (räägin järgmisest nädalast) ja 11.30-12.30 (loodusõpetus): https://8x8.vc/235280611/videotund


 • Täna kontrolli, kas sul on tehtud eesti keele ja matemaatika arvestuslikud tööd.
 • Kas sul on saadetud 13.05 matemaatika tunnitöö või vigade parandus, kui sul e-koolis selline ülesane oli?
 • KOHE pärast videotundi ära unusta teha loodusõpetuse tööd.


Täna enne videotundi: 
 • Ava veebitahvlilt oma nime alt enda tööleht: https://padlet.com/kristiina8847/hotusu7ya5fqbbt8
 • Tee viimased märkmed vaatlustabelisse.
 • Vasta sellel samal töölehel  küsimustele. Lisasin küsimused sinu töölehe lõppu.
 • Lisa Padletti oma nime alla pilt vaatlusest. Kui tegid pilte erinevatel päevadel, siis võid lisada mitu pilti. Iga pildi pead lisama eraldi postitusena enda nime alla. Selleks vajuta + märki.
 • Ole valmis vaatlusest lühidalt teistele rääkima. Nendega, kes täna ei osale, palun mulle teada anda aeg, mil vastad järele. Lepime sinuga eraldi tunni kokku.
Neile, kes jätsid vaatluse tegemata on täna enne videotundi järgnev ülesanne (selle kohta on teade sul ka e-koolis!):  

Mine Padletti: https://padlet.com/kristiina8847/hotusu7ya5fqbbt8 ja leia enda nime alt järeltöö tööleht. Pead vaatama läbi video ja vastama küsimusele. Video ja küsi used leiad sellel töölehelt.

KÕIGILE pärast videotundi: 
Tee ära loodusõpetuse kokkuvõttev töö (täna!): https://www.liveworksheets.com/pe494385or
Kõiki loodusõpetuse materjale võib kasutada (OpiqTaskutark) ja töölehel saad alguses harjutada ja oma vigu kontrollidaEsimese korraga ära saata ma ei soovita 14.05 lõimitud ainete tunniplaan

Tänased tegevused leiad siit: http://rgtallinna.blogspot.com/2020/05/neljapaev-14mai-loimitud-ainete.html

 • Vasta 8. kl tüdrukute loovtöö küsimustele, kui sa seda veel teinud ei ole:  https://forms.gle/h9MYtdyB11CD25cf6
 • Saada mulle 13.05 tunnitööst pilt, kui sul on e-koolis selline kodutöö.
 • Vaata üle oma hinded. Kui sul on e-koolis "T" või "MA", siis tegele nendega täna.
Kui sul on homseks e-koolis kõik korras, siis sinu jaoks on kaks järgnevat koolinädalat lihtsamad. 13.05 matemaatika

Mitmesugused ülesanded. Õpitud teemade kordamine

Videotund toimub 11.15-12.30: https://8x8.vc/235280611/videotund

Enne videotundi lahenda vihikusse: 

Õ ül 647, 648 ja 651 lk 170
Õ ül 656 lk 171
Õ ül 662 ja 663 lk 172
Õ ül 666 lk 173

Videotunnis:

Vahekokkuvõtted vaatlusest ~15 min. Kui sul on tekkinud küsimusi, siis saad selle esitada. 

Kontrollime vihikusse lahendatud ülesanded.


Pärast videotundi: kontrolli, kas sul on tehtud see töölehed, mille tähtaeg oli 12. mai: https://www.liveworksheets.com/tn401942vi  ja https://www.liveworksheets.com/hb398423bt

NB! Alguses harjuta iseseisvalt ja alles siis uuesti ning saada mulle.

12.05 lõimitud ainete tunniplaan

Tänased ülesanded leiad SIIT

Täna on aeg täita loodusõpetuse vaatluse tabeli 2. lahter. Pane kirja KÕIK muutused. 
11.05 eesti keel

Täna toimub videotund 11.30-12.30  https://8x8.vc/235280611/videotund

Logopeedis käivatel lastel tuleb täna teha ära ka need ülesanded, mis õpetaja e-kooli koduse tööna lisab.

Enne videotundi:

 • Kontrolli, kas sul on tehtud eelmise tunni tööleht (vt eelmist tundi 4. mail) ja TV h 64.
 • Korda otsekõne reegleid (vt eelmise tunni materjale)
 • Tee ära TV h 62, 63, 66, 67 ja 68 
 • Kui TV harjutused tehtud, siis tee väike vaheaeg ja vasta 8. kl õpilaste küsimustikule. Nad teevad loovtööd seoses 3.-4. kl õpilaste huvialadega. Leia aega ja vasta nede küsimustele siin:   https://forms.gle/h9MYtdyB11CD25cf6
 Videotunnis kontrollime TV harjutusi, kordame otsekõnega lause reegleid.


Pärast videotundi tuleb teha ära eesti keele kokkuvõttev töö: https://www.liveworksheets.com/ts475856vt

Töö tähtaeg on 15. mai.

Soovitan tähtajaga tööd panna kirja päevikusse.

15. mail on loodusõpetuse vaatluse tähtaeg ja eesti keele töö tähtaeg.
NB! Vaatlusega pead tegelema terve nädala jooksul. 

Loodusõpetuse vaatlus saab 15. mail arvestatud ainult siis, kui kõik töö osad on tehtud: vaatluse läbiviimine (tabelit täiendatud õigetel päevadel, mitte kõik korraga viimasel päeval; postitus Padletis olemas; kokkuvõttev tööleht tehtud). 

Reedeks peaksid olema tehtud ka muud tegemata ja MA tööd, et saaksid järgmisel nädalal rahulikult veidi teistmoodi õppetegevusele keskenduda (täpsema info jagan selle nädala jooksul). 
15. mail hakkan kõiki töid kontrollima ja e-kooli hindeid märkima. 


8.05 loodusõpetus ja kunst

LOODUSÕPETUS


Organimside mitmekesisus. Seened. Uurimus hallitusseene kohta

Enne videotundi: 

Alusta vaatlust. Ülesande vormistamiseks vajaliku info leiad SIIT oma nime alt.

NB! Alustama pead kindlasti täna, sest muidu ei jõua sa seda õigeks ajaks tehtud. Järgmise nädala reedel teeme vaatlusest juba kokkuvõtteid. 
10.00-11.00 kohtume nende õpilastega, kellel on e- koolis loodusõpetuse hinnetes “MA” või “T” (osalemine kohustuslik). 


11.00-12.00 videoruumis matemaatika ülesannete kontrollimine 6.05 videotunnist puudujatele (osalemine kohustuslik)

Teistel on videotunnis osalemine vabatahtlik. Kasuta tänast videotunni aega, kui sul on uurimistöö kohta küsimusi. Olen videoruumis kogu aeg olemas 10.00-12.00. Isegi siis, kui järelevastajatega töö tehtud saab. 


KUNST

Loovtööd looduslikest materjalidest

Tuleta meelde enda 1. klassi kunstitundi õues. 

Mine õue (koduaeda, randa, metsa...) ja proovi uuesti midagi sellist teha. 
Leia õuest oksi, lehti, kive vms looduslikku materjali ning loo sellest pilt või mõni vahv kuju. 

NB! Kasuta ainult seda, mis on lahtiselt, ära tõmba taimi maa seest välja. 

Tee oma tööst pilt. 

Hiljem pane kõik materjalid sinna tagasi, kust sa need võtsid. 

Lisa veebitahvlile töö pealkiri ja pilt. Postituse juurde lisa kindlasti oma nimi. Töö postitamise tähtaeg on 15.mai 

7.05 lõimitud ainete tunniplaan

Tänased tegevused leiad SIIT

Kui sul on e-koolis "MA" või "T" , siis tee need tööd täna ära! Kui pidid mulle mõne vigade paranduse saatma, siis tee seda samuti täna!

6.05 matemaatika

Täna toimuvad videotunnid 11.30-13.15 (vaheajaga) 
Videoruumi saad siit: https://8x8.vc/235280611/videotund

Enne videotundi: 
Vaata e-kooli. Kui jätsid eilseks matemaatika kodutööd tegematasiis tee need täna hommikul enne videotundi ära. 

1. Eilseks oli teha tööleht: https://www.liveworksheets.com/on324294rj
ja koostada ise üks ülesanne SIIA

2. Lahenda kaaslase koostatud ülesanne. Vaata SIIT, kelle ülesanne sul lahendada tuleb. Sealt leiad ka koha, kuhu lahendada. 


3. Korda eelmisel tunnil õpitut ja kirjuta vihikusse kiiruseteepikkuse ja aja 
tähised ning arvutamise valemid. 

Kiirusaeg ja teepikkus  

s – teepikkus 
v – kiirus 
t – aeg 

NB! Tähised väikeste tähtedega!


Teepikkus = kiirus · aeg      ehk      s = v · t 

Kiirus = teepikkus : aeg      ehk      v= s : t 
Aeg teepikkus : kiirus      ehk      t = s : v 

Jäta meelde - kahte suurust teades on alati võimalik kolmas arvutada. 

4. Lahenda iseseisvalt TV lk 98 kõik, TV lk 99 ül 153
Vajadusel kasuta vihikusse kirjutatud abivalemeid. 

Videotunni I osa 11.30-12.15 
 • Klassikaaslase lahendatud ülesande kontrollimine – kas on õigesti lahendatud 
 • TV ülesannete kontrollimine 
 • Tekstülesanded kiiruseaja ja teepikksue arvutamise kohta - Õ ül 614, 615 – lahendame koos ja kontrollime 

Videotunni II osa 12.30-13.15 
 • Peastarvutamine ja kirjalik arvutamineKordamine. Õ ül 612, 613 ja  634 (lahendame ja kontrollime) 

Kui need ülesanded lahendatud, siis teevad kodutööga hilinejad järele kaasõpilase ülesande lahendamise+lisaülesande.

Pärast videotundi (tähtaeg 12. mai)

Ära neid enne lahenda, kuna teemad vajavad kordamist.

Päev Tootsi-aegset koolielamust

Saime eheda tunde sellest, milline oli 19.–20. sajandi vahetuse kooliõpilase päev. Läbisime sellised koolitunnid nagu usuõpetus, ilukiri, lu...